PPP 2008

Allikas: AdventWiki
Ppp08logo.jpg
PPP 2008
Tule, Issand Jeesus
Toimumise aeg: 08-10. veebruar 2008
Toimumispaik: Valga
Noortejuht: Ivo Käsk
Peakõneleja: David Nõmmik
Osalejaid: 275+22=297
Viktoriini raamatud: Taaniel ja Ilmutus
Piibliviktoriini võitja

(juuniorid):

Põltsamaa
Piibliviktoriini võitja

(seeniorid):

Võru
Võrkpalliturniiri võitja: Põltsamaa

Sisukord

Piibliviktoriin

Põhivoor

Küsimusi 28, protestide lahendamise järel jäi alles 25 küsimust. Osales 9 juunioride ja 13 seenioride võistkonda. Põhivoorust finaalvooru pääsesid 5 paremat juunioride ja 6 paremat seenioride võistkonda.

Kohad peale põhivooru

Juuniorid

Pääsesid lõppvooru:
Tartu - 18
Järvamaa - 16
Tallinn I - 15
Põltsamaa - 15
Viljandi - 15

Ei pääsenud lõppvooru:
6. Võru - 13
7. Rakvere - 10
8. Pärnu - 7
9. Tallinn III - 6

Seeniorid

Pääsesid lõppvooru:
Tartu - 19
Võru - 19
Elva - 18
Jõhvi - 18
Viljandi - 16
Järvamaa - 16

Ei pääsenud lõppvooru:
7. Tallinn III - 15
8. Põltsamaa - 13
9.-10. Jõgeva - 12
9.-10. Haapsalu - 12
11. Tallinn I - 10
12.-13. Ebro team - 9
12.-13. Kuressaare - 9

Lõppvoor

Küsimusi 20. Igal finaali pääsenud võistkonnal oli kaks jah-ei vastusekaarti, mis tuli vale vastuse järel loovutada. Põhivoorus rohkem punkte saanutel ka lisavõimalus küsimuse vastamine vahele jätta. Kuna ettevalmistatud küsimused ei selgitanud võitjat, valiti Piiblitekst, mida asuti ette lugema ja see tuli võimalikult kiiresti üles leida. Tekstiks oli Jeremija 52. peatükk, millest jõuti ette lugeda 23 salmi.

Kohad peale lõppvooru

Juuniorid

1. Põltsamaa
2. Tartu
3. Järvamaa
4. Viljandi
5. Tallinn I

Seeniorid

1. Võru
2. Elva
3. Tartu
4. Jõhvi
5.-6. Viljandi
5.-6. Järvamaa

Küsimused

Põhivooru küsimused

Põhivooru küsimused olid koostatud osalevate linnade poolt. Igal küsimusel oli kolm vastusevarianti, millest üks oli õige.

Elva
Mis toimus maa peal, peale viienda pitseri avamist, siis kui hüüdsid hinged, kes olid tapetud Jumala sõna pärast?
A Nõuti kätte nende hingede veri, kes nad tapsid
B Kuningad, ülikud ja rikkad said tunda Talle viha.
C Neile öeldi puhake rahus.
Õige vastus C
Ilmutuse 6:11

Elva
Kes puistasid põrmu oma pea peale, ning kisendasid nuttes ja leinates: „Häda, häda suur linn, kus on rikastunud kõik.“?
A Kõik kauplejad, kes on rikastunud.
B Kõik kuningad ja maavalitsejad.
C Kõik tüürimehed ja laevnikud.
Õige vastus C
Ilmutuse 18:19

Haapsalu
Kelle nime tunnistab Jumala Poeg Isa ees?
A Selle, kes kuulub Sardese kogudusse
B Selle kes võidab
C Selle, kes neab Jumalat ja tapab pühasid
Õige vastus B
Ilmutuse 3:5

Haapsalu
Kas krüsoliidile ja jaspisele on kirjutatud
A Apostli nimed
B Suguharu nimi
C Talle nimi
Õige vastus A
Ilmutuse 21:14; 19jj

Jõgeva
Kes sepitses vandenõu Taanieli vastu?
A Daarjaves
B Taanieli kaasametnikud
C Paabeli targad, nõiad ja ennustajad
Õige vastus B
Taanieli 6:5

Jõgeva
Mis on see käte abita lahti murdunud kivi Nebukadnetsari unenäos?
A tuli, mis hävitab maa
B veeuputus
C Jumala Kuningriik
Õige vastus C
Taanieli 2:44-45

Jõhvi
Kuidas oli riietatud ratsanik valgel hobusel, kelle nimi oli "Ustav ja Tõeline"?
A puhtasse valgesse kuube
B verre kastetud kuube
C kuldvööga vöötatud kuube
Õige vastus B
Ilmutuse 19:11-13

Jõhvi
Missugune nendest ilmingutest ei kaasnenud 7 pasunaga?
A rahu kuningriik muutus Jumala kuningriigiks
B ilmamaa kuningad ja suured isandad pugesid varjule koobastesse
C 1/3 merd muutuks vereks
Õige vastus B
Ilmutuse 6:15

Järvamaa
Mida teeb Põhja kuningas, kui sõnumid idast ja põhjast talle hirmu teevad?
A kindlustab oma linnu
B läheb ära, hukkama ja hävitama
C tormab oma sõjavankritega Lõuna kuninga kallale
Õige vastus B
Taanieli 11:44

Järvamaa
Hiddekeli jõe kaldal rääkis Taanieliga üks mees. Miks Taaniel ei suutnud temaga rääkida?
A tal oli hing kinni
B ta pidas ennast väärituks
C ta oli nägemusest tummaks jäänud
Õige vastus A
Taanieli 10:17

Kuressaare
Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja...
A asetas selle talle ette
B viskas maa peale
C viis selle pühapaika
Õige vastus B
Ilm. 8.5

Kuressaare
Kellele anti sügavuse kaevuvõti?
A taevast allakukkunud tähele
B keset taevast lendavale kotkale
C pasunaga inglile
Õige vastus A
Ilm. 9.1

Põltsamaa
Kui kurat tule-ja väävlijärve jõudis (oli tuli juba süüdatud)....... kes olid seal ees:
A metsaline ja valeprohvet
B naine ja metsaline
C valeprohvet ja hoor
Õige vastus A
Ilmutuse 20:10

Põltsamaa
Kui palju oli köetud ahju, kuhu heideti Sadrak, Meesak ja Abednego?
A Ahju oli köetud seitse korda rohkem kui tavaliselt.
B Ahju oli köetud seitse korda enam kui oli viisiks kütta.
C Ahju oli ülemäära köetud
Õige vastus C
Taanieli 3:22

Pärnu
Kui ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ja lõikas paljaks ilmamaa viinamäe, siis kuhu viskas ta saadud saagi?
A Jumala raevu suurde surutõrde
B Jumala kurbuse suurde surutõrde
C Jumala rõõmu suurde surutõrde
Õige vastus A
Ilmutuse 14:19

Pärnu
Kes kõnetas Taanieli, kui ta palvetas oma rahva pärast 9. peatükis?
A Gaabriel
B Kuningas Daarjavese asehaldur
C mitte keegi
Õige vastus A
Taanieli 9

Rakvere
Mida tähendas Pärsia kuninga Koorese 3. aastal Taanielile ilmutatud sõnum?
A et alalise ohvri asemele tuleb üleastumine
B suurt vaeva
C et kuningas aetakse inimeste juurest ära
Õige vastus B
Taanieli 10:1

Rakvere
Kui kaua kestis vaikus taevas, kui Tall avas seitsmenda pitseri?
A pooleks tunniks
B ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks
C pooleks päevaks
Õige vastus A
Ilmutuse 8:1

Tallinn I
Millisest materjalist olid Nebukadnetsari valmistatud kuju jalad ja varbad?
A Kullast
B Osalt rauast ja osalt savist.
C Vasest
Õige vastus A
Taanieli 3:1

Tallinn I
Mis juhtub, kui keegi tahab viga teha kahele tunnistajale?
A Nad tšillivad, kuni vaenlased emoks muutuvad
B Toimub maavärin ja maa neelab nende vaenlased
C Nende suust tuleb tuli ja sööb ära nende vaenlased
Õige vastus C
Ilmutuse 11:5

Tartu
Mis oli seljas sellel inglil, kelle pea kohal oli vikerkaar?
A valge rüü vöötatud kuldvööga
B pilv
C peenlinane ja purpur
Õige vastus B
Ilmutuse 10:1

Tartu
Millistele kogudustele pühendatud läkitustes nimetatakse mõningaid juute saatana sünagoogiks?
A Smürna ja Filadelfia
B Pergamon ja Sardes
C Sardes ja Filadelfia
Õige vastus A
Ilmutuse 2:9 ja 3:9

Viljandi
Kelledel on meelevald ilmamaa peal viienda nuhtluse ajal?
A rohutirtsudel
B skorpionidel ja rohutirtsudel
C skorpionidel
Õige vastus A
Ilmutuse 9:3

Viljandi
Mida tegi Taaniel teisiti, kui kuningas Daarjaves kirjutas kirja ja keelu?
A avas ülakambri aknad
B heitis põlvili ja palvetas kolm korda päevas Jeruusalemma poole
C mitte midagi
Õige vastus C
Taanieli 6:11

Võru
Kes on „ustav tunnistaja"
A Tóe vaim
B Jeesus
C Johannes
Õige vastus B
Ilmutuse 1:5

Võru
Tolleagsed kuningad olid tihti ka preestriteks oma Jumalatele. Millele või kellele roa- ja suitsutusohvri ohverdamise käsk on ainsana sattunud Nebukadnetsari tegude aruandesse?
A kuldkujule
B Beltsassarile
C Taanieli Jumalale
Õige vastus B
Taanieli 2:46 1,7

Lõppvooru küsimused

Lõppvooru küsimused olid koostatud žürii poolt ja need olid jah-ei vastusevariantidega.

1. Kui Nebukadnetsar vallutas Jeruusalemma, siis valitses seal Joojakim. Kas Joojakim oli Iisraeli kuningas?
2. Kas Nebukadnetsari nähtud unenäo kujul olid varbad valmistatud savimullaga segatud rauast?
3. Kas Nebukadnetsar lasi kuldkuju paigaldada kõrgele mäele?
4. Kas Nebukadnetsar käskis raiuda tükkideks igaühe, kes kõneleb häbitult Sadraki, Meesaki ja Abendego Jumala vastu?
5. Kas hääl taevast ütles Nebukadnetsarile, et tema küüned kasvavad pikaks kui linnuküünised?
6. Kui kuningas Belsassar oli Taanielist teinud asevalitseja, kas ta valitses peale seda õnnelikult veel pikki aastaid?
7. Kas Sander Kalmus on vanem, kui Daarjaves kuningaks saades?
8. Kas Taaniel luges Jeremija prohveteeringuid?
9. Kas Inimese Poja sarnane olend, kelle ette Johannes põlvili langes ütles: „Mina olen Esimene ja Viimane ning Algus ja Ots.“?
10. Kas Johannes kirjutas oma ilmutuseraamatu kirjad kogudustele?
11. Kas 24 troonil istus 24 vanemat?
12. Kas Johannes nuttis ilmaasjata rullraamatu pärast?
13. Kas neli olevust, kelle esimesed ja tagumised pooled olid täis silmi, heitsid maha Talle ette?
14. Kas Manasse suguharust on pitseriga märgituid 12000?
15. Kas paganaid on trooni ja Talle ees seismas rohkem, kui Iisraeli laste suguharudest pitseeirtuid?
16. Kas nuhtluseks mõeldud rohutirtsude juuksed meenutavad rohkem Toivo juukseid, kui Ivo juukseid?
17. Kas rohutirtsude kuninga nimi on Heebrea keeles Apollüon?
18. Kas maa kustutas lohe suust naise suunas purskunud tule ära veega?
19. Jumala viha kausid pidi valatama välja ilmamaa peale. Kas kõik need valatakse välja planeedil Maa?
20. Kas Lõuna kuninga tütre käsi on tugev?

Võrkpalliturniir

18 võistkonda jagati suhtelise tugevuse ja varasemate tulemuste põhjal kolme alagruppi.

Alagrupimängud

A-alagrupp

Võistkond 1 2 3 4 5 6 Kokku Koht
Põltsamaa 1 X 2 2 2 2 2 10 1
21:15< 21:14 21:17 21:16 21:14 210:132
21:17 21:10 21:11 21:12 21:6
Ebro 0 X 2 2 1 2 7 2
15:21 21:15 21:17 14:21 21:18 193:168
17:21 21:14 21:10 21:18 21:13
Tallinn III - 1 0 0 X 0 0 1 1 6
14:21 15:21 18:21 20:21 21:15 152:200
10:21 14:21 13:21 8:17 19:21
Kuressaare 0 0 2 X 1 1 4 4
17:21 17:21 21:18 21:13 14:21 167:180
11:21 10:21 21:13 14:20 21:12
Elva - 1 0 1 2 1 X 2 6 3
16:21 21:14 21:20 13:21 21:12 180:164
12:21 18:21 17:8 20:14 21:12
Viljandi 0 0 1 1 0 X 2 5
14:21 18:21 15:21 21:14 12:21 144:201
6:21 13:21 21:19 12:21 12:21

B-alagrupp

Võistkond 1 2 3 4 5 6 Kokku Koht
Tartu 1 X 2 2 2 2 2 10 1
21:6 21:15 21:11 21:17 21:15 210:129
21:19 21:12 21:15 21:12 21:7
Tallinn I - 1 0 X 2 0 2 2 6 3
6:21 21:14 17:21 21:7 21:19 183:156
19:21 17:8 19:21 21:14 21:13
Pärnu 0 0 X 0 0 1 1 6
15:21 14:21 13:21 7:21 13:21 129:204
12:21 8:17 10:21 16:21 21:19
Haapsalu 0 2 2 X 1 2 7 2
11:21 21:17 21:13 21:18 21:0 190:138
15:21 21:19 21:10 17:19 21:0
Haapsalu

rebased

0 0 2 1 X 2 5 4
17:21 7:21 21:17 18:21 21:15 171:190
12:21 14:21 21:16 19:17 21:20
Jõhvi 0 0 1 0 0 X 1 5
15:21 19:21 21:13 0:21 15:21 129:202
7:21 13:21 19:21 0:21 20:21

C-alagrupp

Võistkond 1 2 3 4 5 6 Kokku Koht
Elva 2 X 0 0 0 1 1 2 5
12:21 8:21 9:21 15:21 16:21 140:201
16:21 12:21 10:21 21:19 21:14
Valga 2 X 2 1 2 0 7 2
21:12 21:16 19:21 21:19 16:21 196:171
16:21 21:13 20:11 21:16 20:21
Põltsamaa 2 2 0 X 0 2 1 5 4
21:8 16:21 15:21 21:19 21:18 176:174
21:12 13:21 13:20 21:19 14:15
Tallinn III - 2 2 1 2 X 2 0 7 3
21:9 21:19 21:15 21:19 12:21 177:161
21:10 11:20 20:13 21:14 8:21
Tallinn I - 2 1 0 0 0 X 0 1 6
21:15 19:21 19:21 19:21 18:21 182:204
19:21 16:21 19:21 14:21 18:21
Tartu 2 1 2 1 2 2 X 8 1
21:16 21:16 18:21 21:12 21:18 194:164
14:21 21:20 15:14 21:8 21:18

Finaalmängud

Finaalmängudesse pääsesid A alagrupi kõik võistkonnad, ja 4 paremat B alagrupist. A-alagrupi kaks esimest kohta liikusid kohe poolfinaalidesse.

Ppp08finaal.jpg

Lõppseis

1. Põltsamaa 1
2. Ebro team (FIN)
3. Kuressaare
4. Tartu 1
5. Elva 1
6. Viljandi
7. Tallinn III
8. Haapsalu
9. Tallinn I - 1
10. Haapsalu rebased
11. Jõhvi
12. Pärnu
13. Tartu 2
14. Valga
15. Tallinn III - 2
16. Põltsamaa 2
17. Elva 2
18. Tallinn I - 2

Personaalsed tööriistad