Peakoosolek

Allikas: AdventWiki

Peakoosolek on koguduste liidu kõrgeim organ, mis kutsutakse kokku iga kolme aasta järel. Peakoosolekul valitakse liidu juhtivametnikud, juhatus ja osakondade juhid, kuulatakse ja kinnitatakse aruanded ning otsustatakse muid liidu tööd puudutavaid küsimusi.

Peakoosolekud

37. peakoosolek, 05-07. august 2010, Tartus
36. peakoosolek, 07-08. juuni 2007, Tartus
35. peakoosolek, 2004, Tartus
34. peakoosolek, 2001, Tartus
33. peakoosolek, 1998, Tartus

Personaalsed tööriistad